Welkom op mijn website: Sette Sok.

Op deze site verzamel ik mijn schrijfsels. Deze zijn van verschillende aard: van life-, tot reisblogs, van thematisch tot soms licht adviserend. 

Schrijven heb ik van kinds af aan, met tijd en wijlen, gedaan. Van dagboeken, tot gedichten, tot verhalen over Koos en Moos.

In schrijven kan ik mijn verhaal, mijn emotie, mijn gevoel, mijn humor kwijt.

Mijn doel is vooral om woorden te geven aan gevoel, aan emoties, aan ervaringen, zodat het begrijpelijker, herkenbaar wordt.

Voor mezelf, maar ook voor anderen.

Veel leesplezier!

 

Mocht je me willen contacten? Vul dan een reactie formulier in en ik neem contact met je op.

Dank je wel.

 

 

 

Translated into English:

Welcome to my website: Sette Sok.

On this site I collect my writings. These are of different nature: from life to travel blogs, from thematic to sometimes slightly advisory. 

I have been writing since childhood, with time and time. From diaries, to poems, to stories about Koos and Moos.

In writing I can express my story, my emotion, my feelings, my humor.

 

My goal is above all to give words to feelings, to emotions, to experiences, so that it becomes more understandable, recognizable.

For myself, but also for others.

Happy reading!

Would you like to contact me? Fill in a response form and I will contact you.

Thank you.